آداب معاشرت کاری با رئیس، همکاران و مشتریان چگونه است؟

به عنوان مثال فکر کنید در شرکتی کار می‌کنید و یک جشن بزرگی در شرکت شما گرفته‌اند. و همه افراد به آن میهمانی دعوت شده‌اند. هر کدام از میهمان ها به صورت پراکنده در جشن مشغول هستند. یک سری از افراد صدای قهقهه آنها تمام فضای شرکت را گرفته است.

از سمتی دیگر فردی با لطیفه های مسخره‌اش  بدون اینکه نگاه کند طرف مقابلش کیست با او صحبت می‌کند و حد خود را نمی‌داند. آیا چنین افرادی که در جشن شرکت کردن لایق همکاری هستند؟

همانطور که می‌دانید معاشرت با همکاران، رئیس‌تان و مشتريان متفاوت است نسبت به خانواده و دوستان. ولي با اين حال افراد در دو موقعيت رفتار مشابهي از خودشان بروز ميدهند. اين كار باعث مي‌شود موقعيت شغلي خودتان را به خطر اندازيد.

1. انتخاب امكان با دقت انجام شود.

خيلي از افراد به يك باره مكاني را براي ملاقات انتخاب مي‌كنند؛ و اين اصلا كاري درستي نيست. فرض كنيد مكاني باشد كه سروصدا در آن مكان زياد است و يا مشتري شما مجبور شود راه طولاني تا محل قرار را طي كند. اين را به خاطر داشته باشيد كه بايد مكاني را انتخاب كنيد كه بسيار محل آرامي باشد و سرويس دهي آن رستوران فوق العاده باشد.  سعي كنيد مكاني را انتخاب كنيد كه براي پارك كردن خودرو هاي خود راحت باشيد .

2. رفتاري از خود نشان دهيد تا مشتري احساس راحتي با شما بكند.

فردي كه شما دعوت كرديد بايد احساس راحتي كند؛ پس همان ابتدا اگر شما او را براي شام دعوت كرده‌ايد بايد بگويد كه شما مهمان من هستيد و صورت‌حساب را من پرداخت ميكنم. هنگامي كه گارسون سر ميز شما آمد و از شما پرسيد چي ميل مي‌كنيد، اگر فرد مقابلتان غذاي گراني سفارش داد و شما تنها يك سالاد و نوشيدني سفارش داديد، او در همان لحظه احساس بدي مي‌كند، پس به اين موضوع دقت داشته باشيد.

3. حواستان به خرج كردن باشد.

اگر شما با كسي ملاقات داريد كه قرار است در آينده سود زيادي كنيد، آن شخص را به يك رستوران خيلي خاص به صرف ناهار كاري دعوت كنيد. اما اگر با شخصي ملاقات داريد كه قرار است قرارداد كوچكي شكل بگيرد، كافي است به صرف يك ناهار متوسط دعوت كنيد. شما بايد پولي كه خرج مي‌كنيد به همان مقدار سود به شما برساند.

معاشرت كردن با رئيس خود

اگر شما با رئيس خود بعد از كار معاشرت كنيد، يك راه بسيار عالي براي صحبت كردن دو نفري در يك مكان مناسب است. ولي اگر از مرزهاي رفتاري گذر كنيد، يك رابطه صميمانه رخ دهد. حالا تفاوت اين دو را چگونه متوجه شويم؟

1. تنها يك مسئله كاري است.

گذران وقت با رئيس خود يك سري خط قرمز ها دارد، هرچند شما خيلي صميمي باشيد ولي بايد حد و مرز خود را رعايت كنيد و رفتار زشتي از خود نشان ندهيد.

2. ميتوانيد احساس راحتي كنيد ولي نه زياد

در اين شرايط ها بايد زياد از حد احساس راحتي نكنيد. بهتر است خود واقعيتان باشيد و كاري انجام ندهيد كه بلافاصله از آن پشيمان شويد. بهتر است مناسب با مكان به ظاهر خود برسيد و محترمانه به ديگران برخورد كنيد.

3. انتظارات بيش از اندازه نداشته باشيد.

اگر شما بازي انجام مي‌دهيد با رئيس خود اين به اين معنا نيست كه قرار است در آينده حقوق شما را افزايش بدهد. حرف زدن با رئيس خود بسيار خوب است ولي چنين صحبت هايي بايد در محل كار صورت گيرد. ولي اگر رئيس خودش سر صحبت را باز كرد مانعي ندارد.

شركت در كنفرانس ها

براي برقراري ارتباط كلامي، كنفرانس ها محل خوبي هستند و شخصيت خود را حفظ كنيد چون بسيار در آنجا رفتار شما مهم است.

1. نوشيدني ها و بشقاب خود را با دست چپ نگه داريد.

براي اينكه دست راست شما خالي باشد اين كار را بايد انجام دهيد، كه با دست چپ خود ليوان مرطوب و يا بشقاب خود را بگيريد كه دست راست شما براي دست دادن به افرادي كه تازه به جلسه وارد مي‌شوند بدهيد و دست شما مرطوب و خيس نباشد.

2. اولين نفر به كنفرانس نرويد و آخرين نفر بيرون نرويد.

وقتي كه كنفرانس داغ است، مكان را ترك كنيد و بيرون برويد. به مدير عامل آنجا دقت كنيد، زماني كه ايشان مكام را ترك كردند، شما مي‌توانيد برويد.

3. كمتر صحبت كنيد و بيشتر گوش دهيد.

وقتي به صحبت هاي ديگران گوش دهيد، از اين كار شما خوششان مي‌آيد و احساس خاص بودن به آن ها دست مي‌دهد. اگر شما در جمعي فقط صحبت كنيد، همه افراد شما را يك فرد از خود‌راضي ميدانند.

كاري را انجام دهيد كه تمام همكاران و مشتريان شما از اين موضوع راضي هستند و احساس راحتي مي‌كنند به علايق خود بسنده نكنيد. مكان ها را طبق اهميت ملاقات ها طبقه‌بندي كنيد.