اختلالات خلقی

اختلالات خلقی بخش و گروه بزرگی از اختلالاتی از  پاتولوژیک یا خلق مرضی و نمای بالینی از غالب آشفتگی های مربوط به آن را شامل می شود. پرش فکرها، کبودخواب، زیادشدن و یا افزایش اعتماد به نفس و … مواردی هستند که در بیمارانی که خلق بالایی را دچار هستند، دیده می شود و همچنین از دست دادن اشتها ، فکر در مورد مرگ و یا خودکشی، درست تمرکز نکردن، انرژی از دست دادن و … مواردی هستند که در بیمارانی که خلق افسرده ای دارند، دیده می شود.

از دیگر موراد و علائمی که می توان به از آن به عنوان تعریف اختلالات خلقی استفاده کرد ، عبارت است از : تغییر در سطح و نوع فعالیت، احساس گناه کردن، توانایی از نوع شناختی ، فعالیت جنسی و … . تغییرات و مواردی که به آن اشاره شد، باعث ایجاد مختل شدن کارکرهای بی اجتماعی ، فردی ، شغلی فرد بیمار می شود. عمده ای از این اختلالات : ماژور ، اختلال خلقی دو قطبی ، افسردگی های فصلی ، کج خلق شدن، خلق دوره ای …

خلق غیرطبیعی و مداوم در طول یک هفته با سرخوشی ، گستردگی و یا تحریک پذیری مشخص می شود و در صورتی که بستری شدن بیمار به ضرورت کشیده شود،  کمتر از یک هفته می تواند طول این دوره باشد. می بایست حداقل 3 مورد از علائم زیر را به طور چشمگیر و مداوم در بیمار وجود داشته باشد :

1- خود بزرگ بینی و یا اعتماد به نفس بیش از حد

2- کمتر نیاز نسبت به خواب

3- پرحرفی بیشتر از معمول و یا احساس کردن فشار در صورت حرف نزدن

4- حواس پرتی

6- افزارش فعالیت های هدفمند نظیر فعالیت های اجتماعی، شغلی، تحصیلی و جنسی

7- ولخرجی زیاد

8- تمایل به انجام کارها و تصمیماتی که عواقب بد و یا خوبی ندارد

9- سرمایه گذاری از روی بی عقلی و نادرستی

لازم به ذکر است که گفته شود این دسته از بیماران، به حدی مشمول و دچار به هم ریختگی خلقی شدیدی می شوند که کارکردهایی که به فعالیت های اجتماعی وفردی مربوط است، به وضوح مختل شدنشان ، دیده می شود و برای جلوگیری از آسیب رساندن به دیگران، بستری شدن بیمار به ضرورت دیده می شود .

تعریف اختلال خلقی :

تعریف این عنوان به زبان ساده، بالارفتن و یا پایین آمدن خلق مشخص شده و مشخص کننده را اختلالات خلقی می گویند. هر فرد در زندگی خود بر اثر اتفاقات مختلف و متفاوت می تواند خلق پایین ، بالا و طبیعی را تجربه کند و آن را درک کند.در صورتی که فرد در شرایط مختلف و متفاوتی که پیش می آید ،کنترل و مدیریت خود را  از دست دهد، به اختلالات خلقی دچار می شود. نوسانات زیاد و حالت هایی که خارج از طبیعی بودن دیده می شود و یا حالت های غیر عادی، از مواردی است که به عنوان تجربه، فرد با اختلالات خلقی رو به رو می شود. با وجود این که این بیماری اختالات خلقی نامیده شده است، اما به جز تحت تاثیر قرار دادن خلق، بر سایر جنبه های فردی نیز بی اثر نخواهد بود وآنها را هم درگیر می سازد. قدرت تمرکز کردن، توجه و توانایی های شناختی این دسته از افراد یا بیماران، ضعیف خواهد شد .

این بیماری مانند  بعضی از بیماری های موجود ، دارای بعد است که به بررسی بیشتر نیاز دارد. دو دسته ی کلی انواع اختلالات که به عنوان اختلالات خلقی هم محسوب می شود ، عبارت است از :

1- انواع افسرگی

2- انواع اختلالات دو قطبی

تشخیص این نوع بیماری های مربوط به اختلالات روانی کار هرکسی نیست و یک فرد عادی قادر به توانایی شناخت این نوع بیماری نیست ، بنابراین تشخیص این مورد بر عهده ی  یک  روانشناس خوب می باشد  و روانشناس خوب کسی است که سوابق زیادی داشته باشد ؛ چرا که پزشکی که سوابق زیادی داشته باشد به این معنا است که تجارب وسیعی کسب کرده و با انواع بیماران دیدار کرده و به درمان و … آشناتر است.

علت بروز اختلالات خلقی :

عوامل بسیاری در بروز این دسته از اختلالات تاثیر دارد بنابراین با توجه به شرایط هر فرد ، متفاوت است . عوامل و موارد زیر با توجه وابسته بودن به شرایط فرد در اختلالات خلقی، می تواند زمینه ساز برای این دسته از اختلالات باشد :

عوامل زیستی

عوامل ژنیتیکی

عوامل روانی

عوامل اجتماعی

اتفاقات غیرمنتظره

روش های پیشنهادی درمان اختلالات خلقی :

تشنج درمانی  : در این درمان باید شرایط اضطراری بیمار به حدی باشد که بتوان از این روش استفاده کرد چرا که در این روش به بیمار شوک زده می شود و همچنین به موثرترین راه درمان اختلالات خلقی معروف است.

تحریک مغناطیسی : دراین نوع درمان، امواج مغناطیسی به سلول های مغز زده می شود. امواجی که استفاده می شود، در برخورد با سلول های مغز، به امواج مغناطیسی تبدیل می شود. لازم به ذکر است که گفته شود در این نوع از درمان برای اختلالات خلقی، سبب بهبود ترشح هورمون مغز و عملکرد ناقل های عصبی طبیعی تر می شود همچنین باید بدانیم که  این درمان توسط روانپزشک کاربلد و حرفه ای باید انجام شود چرا که امواج مغناطیسی به یکسری قسمت های خاص از مغز ارسال می شود. هرگونه خطا و    بی توجهی نسبت به کسی که در حال انجام این درمان است، سبب آسیب رساندن و یا آسیب دیدن می شود. درمان های روان شناختی  : در این درمان ، بیمار از مشاوره ، روان کاری ، خانواده ی درمانی و … استفاده می کند و در صورت به خوبی انجام دادن این نوع درمان، بیمار می تواند ، مقداری زیادی تحت تاثیر قرار گیرد و در زمان سریعتر به بهبودی دست پیدا کند.