روانپریشی

روانپریشی تعریفی است از جنون که بر نحوه بازخورد اطلاعات مغز موثر است و تاثیر می گذارد و موجب می شود که فرد حین بیماری تماس را با خود از دست بدهد و همچنین ممکن است هذیون بگوید و یا توهم بزند. حتی ممکن است چیزایی که وجود ندارد را مشاهده کند و یا به باور آن برسد که آنها وجود دارند. روانپریشی صرفا بیماری تعریف نمی شود بلکه چند بیماری روانی باهم، به تعریف روانپریشی می رسد.

انچه که یک روانپریش در وجود خود دارد، برای هر کسی قابل درک و  باور نیست و واقعیت ندارد اما برای فردی که دچار روانپریشی است، اصلِ واقعیت است. فردی که دچار روانپریشی شده است، اغلب صداهایی می شنود و یا چیزهایی که احساس می کند که کسی جز خودش نمی تواند آنرا بشنود و احساس کند در واقع دنیای روانپریش از دنیای واقعی دور است.

و همچنین باید ذکر کرد که گروه درمان و مشاوره ی فرد توسط روانشناسان، می تواند کمکی بر در مان و یا بهبود این وضعیت در این زمینه باشد.

دلایل روانپریشی

نکته : دلایل روانپریشی به خوبی و کامل درک نشده است اما موارد زیر می تواند موجب روانپریشی فرد شود :

1- کمبود خواب

2- مصرف موارد مخدر

3- سکته مغزی

4- سواستفاده جنسی

5- مرگ عزیز

6- دل آشوبی و یا استرس

7- مبارزه و جنگ

7- بیماری فراموشی و یا آلزایمر

8- تومور

9- کیست

10- برخی از اختلالات کروموزمی

لازم به ذکر است که گفته شود سابقه ی اختلال روانپریشی در زنان، بعد از زایمان این اختلال عود می کند و به حالت ناخوشایندی تبدیل و سبب وخیم شدن حال آنان می گردد، دچار می شوند.  بنابراین توصیه ی مراجعه به پزشک برای این افراد به شدت تاکید می شود.

انواع روانپریشی

1- روانپریشی واکنشی مختصر

2- روانپریشی مرتبط با مصرف دارو و مخدر

3- روانپریشی ارگانیک

علائم روانپریشی :

1- افسردگی

2- افکار وسواسی

3- بی خوابی و مشکلات مربوط به خواب

4- ادراک تحریفی

5- احساس سوءظن

6- گفتن هذیان

7- توهم داشتن

8- بی نظمی در افکار

9- نداشتن توانایی پاسخ دادن به محیط

10- اضطراب

11- فکرکردن به خودکشی

12- شکاک بودن

عوارض روانپریشی:

ممکن است فرد با کمتر شدن و یا کاهش عملکرد تحصیلی، شغلی و اجتماعی مواجه شود که در صورت درمان نشدن، این احتمال بیشتر اتفاق می افتاد و همچنین ممکن است در وضعیت حاد و بد فرد، به اطرافیان خود نیز آسیب وارد کند.