سرخوردگی کودکان

وقتی از سرخوردگی سخن به میان می آید، تصویری از یک نوع بیماری عاطفی تداعی می شود. سرخوردگی، یکی از بیماری های شایع عاطفی است که موجب افسردگی می شود. در واقع، فرد افسرده، دچار یک نوع عذاب روحی ای است که بر روابط اجتماعی و شخصی اثر منفی گذاشته و گاهی اوقات نیز برگشت ناپذیر است.

متداول ترین نوع سرخوردگی و سرکوب در کودک زمانی آغاز می شود که والدین سعی دارند تا کودک خود را با همسالان او مقایسه کنند و به ویژه این موضوع در زمانی دیده می شود که آموزش های ابتدایی و یادگیری کودک آغاز می شود.

علت سرخوردگی کودکان

  اولین نشانه کودک سرخورده گوشه گیری است که میلی به حضور در کنار دیگران ندارد. و مهم ترین راهکار خوداظهاری است که کودک یاد بگیرد نیازی نیست برای تایید دیگران کاری انجام دهد.

باید بدانیم که ناکام ماندن در یک موضوع شکست خوردن نیست و نشانه هایی برای موفقیت بزرگ تر است. در هر سرخوردگی نوع خاصی مشکل وجود دارد که قالباً در کودکی  ریشه دارد.سرخوردگی در ظاهر کودک تنها 10 درصد آن را نشان می دهد و 90 درصد آن در ناخودآگاه ذهن پنهان شده است. به عنوان نمونه در ذهن واقع گرایی با واقعیت و حقیقت گاهی یکی نیست.

والدین با شروع آموزش ها توقع دارند که با کودکی تیز هوش رو به رو باشند و به سادگی همه علوم را فوری یاد بگیرد. در صورتی که آموزش باید آهسته و با صبر انجام شود تا کودک به توانمندی های خود پی برده و دید منفی نسبت به خود پیدا نکند، در صورت عدم توجه به این امر سرکوب توانایی و سرخوردگی در کودک ایجاد می‌شود.

پدر و مادر در نوع روابط خود با فرزند باید دقت کافی را داشته باشند و به کلماتی که بر زبان می آورند توجه ویژه داشته باشند. گاهی بیان بعضی از کلمات در کورک تاثیراتی مـخرب و عمیقی دارد که غیر قابل جبران و به شدت کیفیت زندگی آینده کودک را تحت تاثیر قرار می دهد. صبر و حوصله عامل مهمی در ارتباط والدین با فرزند است والدینی که با بی حوصلگی با کودک خود رفتار میکنند در عمل بی اهمیتی را نسبت به رفتار کودک نشان می دهد در برخی از موارد نیز والدین این رفتار را به زبان می آورند و بیان می کنند که فلان رفتار تو برای من اهمیت ندارد.

کلماتی که موجب سرخوردگی کودکان می گردد

از جمله کلمات منفی تاثیرگذار دیگر مواردی است که در ذیل به آن اشاره شده است:

  • به خاطر کار زشتت باید تنبیه شی
  • باید معذرت خواهی کنی
  • بزرگ تر از دهنت حرف نزن
  • دیگر دوست ندارم

برای من مهم نیست

صبر و حوصله عامل مهمی در ارتباط والدین با فرزند است، پدر و مادرانی که با بی حوصلگی با کودک خود رفتار می کنند در عمل بی اهمیتی را نسبت به او رفتارهایش نشان می دهد و گاهاً این رفتار را به زبان می آورند و بیان می کنند که فلان کار یا رفتار تو  برای من مهم نیست. این جمله می تواند به شدت تاثیر بدی در کودک داشته باشد.

چرا نمی فهمی؟

این حرف ممکن است در حین آموزش گفته شود زمانی که کودک با توجه به توانایی ها و سطح یادگیری خود نیاز به زمان و حوصله بیشتر برای آموزش و تسلط دارد، والدین در چنین مواقع به جای تمرین و تکرار بیشتر از جملات نا امید کننده استفاده می‌کنند که خود این امر زمینه عدم خودباوری را در او ایجاد می کند.

دیگر دوستت ندارم

تنبیه کودکان باید منطقی و تاثیرگذار باشد، بیان کلمات عاطفی نادرست که احساسات کودک را تخریب می‌کند، موجب سرخوردگی در کودکان می شود. امنیت عاطفی از مهم ترین عواملی است که کودک به آن احتیاج دارد. پس با بیان جملات نسنجیده این امنیت را از او سلب نکنید و تزلزل روحی ایجاد نکنید.کودک با شنیدن چنینی جملاتی دچار یاس و ناامیدی از والدین خود می شود و دیگر محبتی نسبت به آنها نخواهد داشت.

راهکار

در واقع راه های مقابله با سرخوردگی در کودکان، راهکارهای پیشگیری کننده است که مانع بروز چنین حالات روانی ناهنجار در کودک می شود، برای مقابله با حس سرخوردگی باید از جملات مثبت در قالب رفتارهای درست تاثیرگذار استفاده کرد تا به جای بروز سرکوب رفتار موجب تقویت رفتار کودک باشید. برای اینکه کودک به خاطر سرخوردگی پس ازآن در باتلاق افسردگی نیفتد بهتر است قبل از بروز مشکلات اساسی در زندگی حتماً از یک متخصص کمک بخواهند تا با تکنیک های تخصصی به آنها کمک کنند.