مشکلات خواب در بزرگسالان

لازم به ذکر است که گفته شود طبق تحقیقات، رتبه ی سوم مشکلات سالمندان مربوط به خواب است. یکی از مشکلات تاثیر گذار سالمندان، خواب است که نقش مهمی در کیفیت زندگی دارد.

مواردی که به اختلال رساندن خواب نقش بسزایی دارد :

بی خوابی :

نوع بی خوابی داریم :

1- بی خوابی اولیه

2- بی خوابی متناوب

3- بی خوابی انتهایی

* سالمندانی هستند که وقتی در رختخواب قرار می گیرند، مدت زمان نسبتا طولانی می گذرد تا خواب شان بگیرد.

* سالمند می خوابد اما به دلیل اختلالات خلقی و افسردگی در فرد، سبب صورت گرفتن اتفاقی مانند بیدارشدن فرد بعد از 3-4 است و این اتفاق باعث می شود که سالمند در ادامه ی استراحت، نتواند بخوابد.

* در مواقعی سالمند، زودتر از بقیه به خواب می رود و از خواب برمی خیزد و همچنین ساعات خواب سالمند برعکس اعضای خانواده است .

دلایل بی خوابی در سالمندان :

1- روانشناختی :

 • افسردگی داشتن
 • مضطرب بودن
 • استرس داشتن

2- جسمی :

 • وزن بالاداشتن
 • نارسا بودن قلب
 • آسم داشتن
 • بیماری های گوش
 • بیماری های حلق و بینی
 • سینوزیت داشتن
 • بیماری های تنفسی
 • دیابت داشتن
 • زخم معده داشتن
 • زخم اثناعشر داشتن
 • کمردرد داشتن
 • سردرد داشتن

3- الگوی زندگی :

 • مصرف کردن الکل
 • نوشیدن چای
 • نوشیدن قهوه
 • قبل از خواب، غذای سنگین خوردن
 • نامنظم بودن الگوی خواب

4- محیطی :

 • گرم بودن محیط
 • سرد بودن محیط
 • آلوده بودن هوا
 • حریم خصوصی نداشتن
 • تعداد زیاد اعضای خانواده
 • هراس از مرگی که قبل از خواب ممکن است فرا برسد
 • بازنشسته شدن

سالمندان پرخواب و کم خواب :

اگر کسی در طول روز کمتر از سه و نیم ساعت و یا بیشت از هشت و نیم ساعت را به خواب اختصاص دهد، به تدریج و به ترتیب دچار کم خوابی و پرخوابی می شود و طبق شواهد ، نشان داده شده است که الگوی بد خواب به عبارتی کم خوابی و پرخوابی می تواند موجب اتفاقاتی نظیر مرگ و میر زیاد شدن و کاهش عمر شود.

افراد سالمندی که دچار کم خوابی هستند، به دلیل کم و زیاد شدن میزان گلوکز و انسولین اشتهای زیادی دارند ؛ بنابراین کسی که با کمبود خواب و یا کم خوابی مواجه می شود، به دلایل ذکر شده به مرور موجب چاقی در فرد می شود.

مورادی مانند:

چرت زدن در طول روز،

کژخواب بودن،

دیدن کابوس های شب در طول خواب،

افزایش فشارخون،

سرد درد داشتن هنگام بیدارشدن

و همچنین خواب سبک داشتن می توان به عنوان دلایلی بر اختلالات خواب در سالمندان نام برد.