چند نکته برای تعامل صحیح با افراد دارای معلولیت در اجتماع

امید، انگیزه، عزت نفس و حتی موقعیت شغلی افرادی که دارای معلولیت هستند، همه‌ی این ها بستگی به رفتار های انسان های اطراف آنها دارد. افکار های منفی سرکار و حتی اجتماع یکی از بزرگ‌ ترین سد ها در برابر چنین افرادی است.

معاون بهزیستی کشور اعلام کرده است: ((10 میلیون افراد معلول در کشور وجود دارد.))

بسیاری از ما ها در اطراف خود افرادی که دارای معلولیت هستند را دیده‌ایم. استخدام کردن چنین افرادی که از توانایی فوق العاده بالايي برخودار هستند، داراي مزيت هاي زيادي هستند. به عنوان مثال چنين افرادي خلاقيت زيادي دارند و همكاري با آن ها باعث موفقيت و پيشرفت هاي گوناگون مي‌شود.

1. ابتدا سوال بپرسيد، بعد طبق خواسته آنها برخورد كنيد.

به هيچ عنوان ابتداي كار ب چشم كسي كه احتياج به كمك دارد نگاه نكنيد! چنين افرادي بيشتر از همه از خود آگاه هستند.اگر خودشان از شما كمك گرفتند، ابتدا به آنها بگوييد براي كمك كردن بايد چه كاري را انجام بدهم.

2. شفاف صحبت كنيد و به خوبي گوش دهيد.

هنگامي كه قرار است با فردي كه داراي معلوليت ذهني است صحبت كنيد بايد به صورت شفاف و واضح با او صحبت كنيد. از واژگاني كه ابهام دارند استفاده نكنيد. اين را به ياد داشته باشيد كه بين صحبت هاي اين افراد صحبت نكنيد، بگذاريد صحبت هاي آنها به پايان برسد و بعد از آنها صحبت كنيد. افرادي كه داراي معلوليت هستند، قدرت تصميم گيري هم دارند به آن ها اجازه دهيد كه تصميم بگيرند.

3. با اشخاص مستقيم و رودررو گفت‌و‌گو كنيد.

اين را به ياد داشته باشيد كه هنگام صحبت كردن بايد ارتباط چشمي برقرار كنيد و مستقيم با طرف مقابلتان صحبت كنيد، حتي اگر همراه او پرستا يا مراقب بود. زماني كه با فرد ناشنوا صحبت مي‌كنيد و كسي سخنان او را براي شما ترجمه مي‌كند، بيشتر به فرد ناشنوا نگاه كنيد و به حرف هاي او گوش دهيد و يا حتي حرف هاي او را تاييد كنيد.

4. فاصله خود را رعايت كنيد.

بسياري از افراد از صندلي چرخ‌دار، واكر يا عصا استفاده مي‌كنند. با توجه به اين موضوع بايد به حريم شخصي چنين افرادي توجه كنيد و فاصله را رعايت كنيد. براي اينكه ميخواهيد او را حركت دهيد بايد از او اجازه بگيريد. چنين افرادي يك سري ابزار كمكي دارند كه شما نبايد به آن ها تكيه بدهيد يا حتي بدون اجازه آنها دست بزنيد.

5. با اعضاي خانواده اين اشخاص انعطاف پذير برخورد كنيد.

همه‌ي انسان ها به همراهي كردن و مراقبت كردن اعضاي خانواده خود نياز دارند. خيلي از خانواده ها براي مراقبت كردن از فرزندان و يا حتي همسران معلول خود، شغل خود را ترك مي‌كنند. بايد در برابر چنين افرادي بسيار انعطاف پذير باشيد. و اين باعث مي‌شود تاثيرات منفي بر روي خانواده و همينطور نيروي كار را كاهش دهد.

6. ميتوانند مستقل زندگي كنند.

به ياد داشته باشيد افرادي كه داراي معلوليت هستند توانايي هايي دارند كه مي‌توانند به صورت مستقل زندگي كنند و بسياري از اين افراد ازكار افتاده و يا بيمار نيستند.

7. با آنها مهربان باشيد.

بسياري از افرادي كه داراي معلوليت هستند داروهايي مصرف مي‌كنند كه موجب بي قراري و يا حتي تكلم آن ها تغيير مي‌كند، بايد در اين شرايط ها آن ها را درك كنيد و با مهرباني با آن ها برخورد كنيد.

8. زمان بيشتري براي آن ها قائل شويد.

وقتي كه شما با افرادي كه داراي معلوليت هستند، به خصوص افرادي كه در گفتار خود مشكل دارند بايد با صبر به گفته هاي آنها گوش دهيد و زمان بيشتري براي آنها بگذاريد.

9. از كلمات منفي پرهيز كنيد.

هنگامي كه با افراد داراي معلوليت صحبت مي‌كنيد بايد از كلمات منفي دوري كنيد و به جاي آن از كلمات مثبت و انگيزه را به آن ها هديه دهيد.

10.برخورد صحيح داشته باشيد.

شما هنگامي كه با افراد داراي معلوليت مواجه مي‌شويد، بدون در نظر گرفتن جنسيت و حتي سن آن ها بايد با اين اشخاص به خوبي برخورد كنيد.

11.توهين نكنيد.

هنگامي كه در يك ملاقات قرار است با فرد نابينا صحبت كنيد، اين را به خاطر داشته باشيد كه صورت خود را در جهت ديگر نگردانيد يا با تلفن همراه مشغول نشويد.

چون افراد نابينا از موقعيت سرتان را از جهت صدايتان ميتوانند تشخيص بدهند و اين كار توهين به شخص مقابلتان است.

شما بايد با افراد كه داراي معلوليت هستند همانگونه رفتار كنيد كه با انسان هاي ديگر هر روز در ارتباط هستيد. اين نشانه شخصيت شما است و به شدت به آنها هنگام گفت‌و‌گو توجه كنيد