کودک همسری

کودک همسری پدیده‌ای است که افراد قبل از رسیدن به سن 18 سالگی وارد پیمان زناشویی میشوند، 18 سالگی حداقل سن ازدواج در قانون، بسیاری از حوضه‌های قضایی است؛ بعضا قرار داشتن در 18 سالگی شامل قانون مذکور میشود.در ایران سن قانونی ازدواج در دختران 13 سال تمام و در پسران 15 سال تمام است […]

کودک غمگین

والدین باید گونه ای با فرزندان خود رفتارکنند که، هم فرزندان به صورت مستقل بار بیایند و هم احساس کنند که والدینشان بزرگ‌ترین حامی آنها هستند. کودکان با آنکه درکشان از دنیا بیرون به گونه‌ای متفاوت با والدینشان است، گاها با مسائل ویا رفتارهایی مواجه میشوند که آنها را ناراحت و یا غمگین میکند، احساس […]

روابط پیش از ازدواج و تاثیر آن بر ازدواج

انسان به عنوان موجودی اجتماعی تلقی میشود و در زندگی اجتماعی خود سعی میکند چند وجه از رفتارهای فردی خود را نشان دهد و گاهی در انبوهی از جمعیت و گاهی در انزوا و تنهایی به عنوان عنصری از یک جامعه انسانی رفتارکند.جامعه اجتماعی انسان‌ها با ارتباط میان هم معنا پیدا میکند چرا که کلیت […]

خودمراقبتی در زمان کرونا

خودمراقبتی به فعالیت های آگاهانه ای گفته میشود که برای حفظ سلامت روحی،عاطفی،روانی وجسمی انجام میدهیم تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشیم. اگر از شما این سوال پرسیده شود “آیا مراقب خودتان هستین؟” احتمالا به سرعت با جواب بله رو به رو شویم ولی اگر از شما بپرسن “برای مراقبت از خودتان چه […]

بلوغ نوجوان

در دوران نوجوانی تغییرات درونی و بیرونی رخ میدهد تا فرد به کمال برسد، در این دوران هم از نظر جسمی و هم احساسی و جنبه‌های دیگر فرد با آهنگ سریع شروع به رشد می‌کند و حرکتی رو به جلو دارد، در این بین توجه فرد به پیرامون خود بیشتر می‌شود. در این دوران نوجوان […]