سادیسم و مازوخیسم

تعریف سادیسم و پیشینه نام آن واژه‌ سادیسم از نام مارکی آلفونز فرانسوا دُ ساد که یکی از اعیان فرانسه بوده برگرفته شده‌ است. مارکی دوساد در سال 1774 با دختری از قشر خودش در فرانسه ازدواج میکند. در سال اول ازدواجش به دلیل دعوایی که در فاحشه خانه ایجاد کرد،دستگیر و درهمان سال از […]

فراموش کردن کینه و کدورت‌ها و راهکاری که باعث آرامش روان می‌گردد

احساس کینه و کدورت فرد را از درون می‌خورد و باعث می‌شود احساس خوبی نداشته باشد و اگر کنترل نشود صدمات جدی به فرد وارد می‌کند. ناگفته نماند که رهایی از کینه چندان کار آسانی نمی‌باشد و باید فرد تلاش زیادی انجام دهد. هنگامی که از کینه ها رهایی پیدا کنید، حس خوبی به شما […]