انسان چند شخصیت دارد؟

شخصیت چیست؟ شخصیت یعنی اتفاقاتی که وقتی فرد با محیط بیرون تعامل دارد برایش اتفاق میافتد، مانند: دریافت‌ها، هیجان‌ها، ذهنیت‌ها، انگیزه‌ها و اقدام‌ها. منحصر به فرد بودن شخص معلول گرایشات زیست شناختی و آموزه ها و تجربه های اجتماعی و فرهنگی وی میباشد. انسان از نظر ساختمان جسمی، تمایالت غریزی، شهوات و خواسته هایش به […]

سندروم اتللو

تعریف و پیشینه نام بیماری بعضی از بیماری ها و اختلالات روانی از روی شخصیت های کارتونی یا شخصیت های واقعی و یا فیلم ها برگرفته شده است، مانند: «سندروم موگلی»،«سندروم اوفلیا»،«سندروم آلیس در سرزمین عجایب»،«سندروم پیتر پن»،«سندروم زیبای خفته»،«عقده سیندرلا»،«سندروم هاکلبری فین». بعنوان مثال سندروم اتللو از نام اتللو که شخصیتی در نمایشنامه “اتللو” […]

روانپریشی

روانپریشی تعریفی است از جنون که بر نحوه بازخورد اطلاعات مغز موثر است و تاثیر می گذارد و موجب می شود که فرد حین بیماری تماس را با خود از دست بدهد و همچنین ممکن است هذیون بگوید و یا توهم بزند. حتی ممکن است چیزایی که وجود ندارد را مشاهده کند و یا به […]

اختلالات خلقی

اختلالات خلقی بخش و گروه بزرگی از اختلالاتی از  پاتولوژیک یا خلق مرضی و نمای بالینی از غالب آشفتگی های مربوط به آن را شامل می شود. پرش فکرها، کبودخواب، زیادشدن و یا افزایش اعتماد به نفس و … مواردی هستند که در بیمارانی که خلق بالایی را دچار هستند، دیده می شود و همچنین […]

اختلال شخصیت نارسیستیک (خودشیفتگی)

خودشیفتگی

یک نوع رفتار نارسیستیک در جامعه وجود دارد، به این معنا است که خود را در محور خودشیفتگی قرار دادن و منحصراً درباره نیازها و خواسته های خود صحبت کردن است، به عنوان مثال : این جمله که انسان باید جایی کار کند که حالش خوب باشد و یا در رابطه‌ای بماند که حالش خوب باشد؛ این تصور و جمله میتواند درست و گاهی بسیار خطرناک باشد.