اسکیزوفرنی

تعریف بیماری روان ‌گسیختگی،اسکیزوفرنی یا همان شیزوفرنی به شکل حادی از اختلال روانی اطلاق میشود که در تمام کشورها و فرهنگ ها شیوع دارد و گسترده تر از آن است که تصور میکنید.تقریبا از هر صد نفر،یک نفر ممکن است این اختلال را در برهه ای از زندگی اش تجربه کند. اسکیزوفرنی نه تنها برای […]