اختلال دوقطبی (افسردگی و شیدایی)

تعریف بیماری دو قطبی نوعی اختلال روانی به نام اختلال دو قطبی وجود دارد که معمولا با دوره های افسردگی،خلق و خوی غیرطبیعی همراه است. اختلال دوقطبی با دو نشانه مانیا و هیپومانیا شناخته میشود.‌ مانیا: انرژی بیمار بسیار بالاست و حالت روان پریشی دارد که نام دیگر آن شیدایی است. احساسات زیاد،رفتار های غیرطبیعی،خوشحالی […]

بیش فعالی در بزرگسالان

تعریف اختلال نقص توجه و بیش¬فعالی (ADHD) الگویی از مشکلات است که معمولا در کودکی ایجاد می شوند. والدین و معلّم ها متوجه می شوند که کودک: بیش از حد معمول فعالیت و تحرک دارد.  دائم حواسش پرت می شود. نمیتواند حتی برای مدت کوتاهی مشغول یک کار ثابت باشد.  تکانشی است یعنی بدون فکر […]