اختلال وسواس فکری-عملی

نام دیگر این اختلال OCD می باشد که نوعی اضطراب است و مشخصه ی آن افکار غیر قایل کنترل و ناخواسته و الگو های مکرر رفتاری می باشد که شما انجام آن را اجبار می دانید. افراد مبتلا به OCD از غیر منطقی بودن افکار و رفتار های وسواس گونه خود آگاه هستند، اما برای […]