مشکلات خواب در بزرگسالان

لازم به ذکر است که گفته شود طبق تحقیقات، رتبه ی سوم مشکلات سالمندان مربوط به خواب است. یکی از مشکلات تاثیر گذار سالمندان، خواب است که نقش مهمی در کیفیت زندگی دارد. مواردی که به اختلال رساندن خواب نقش بسزایی دارد : بی خوابی : نوع بی خوابی داریم : 1- بی خوابی اولیه […]