هم جنس گرایی و راه های درمان آن

نیاز به محبت ورزیدن به دیگران و مورد محبت دیگران  واقع شدن دقیقا یک نیاز عاطفی است. این نیاز در طی مراحل مختلف رشد و در مراحل گوناگون زندگی شکل های مختلفی پیدا می کند و در هر دوره ای به گونه ای متناسب با آن زمان باید ارضا شود. در دوره نوزادی از طریق […]

ریشه روابط جنسی

میل جنسی در انسان: میل جنسی انسان عبارت است از ظرفیت داشتن برای داشتن تجربه‌ها و پاسخ‌های شهوانی. گرایش جنسی فرد بر میل جنسی و کشش او به فردی دیگر مؤثر است. تمایلات جنسی می‌توانند جنبه‌های هیجانی، فیزیولوژیک یا معنوی داشته باشند. جنبه‌های فیزیولوژیک (بیولوژیکی) از تمایلات جنسی اشاره دارد به مکانیسم تولیدمثل و همچنین […]

بلوغ نوجوان

در دوران نوجوانی تغییرات درونی و بیرونی رخ میدهد تا فرد به کمال برسد، در این دوران هم از نظر جسمی و هم احساسی و جنبه‌های دیگر فرد با آهنگ سریع شروع به رشد می‌کند و حرکتی رو به جلو دارد، در این بین توجه فرد به پیرامون خود بیشتر می‌شود. در این دوران نوجوان […]

عوامل کودک آزاری جنسی

کودک آزاری

علل خانوادگی: عواملی همچون برقراری روابط اجتماعی نادرست، عدم یادگیری فرزند پروری توسط والدین، تحصیلات پایین مادر و پدر، سابقه بازداشت و یا سوء پیشینه والدین، سابقه بیماری های روحی و تفرقه و جدایی میان والدین سبب می شود که کودکان این خانواده ها بیشتر در معرض آسیب های جنسی قرار گیرند.
علل فرهنگی: شرایط اقتصادی و اجتماعی پایین و محل زندگی نامناسب افراد باعث می شود که کودک را بیشتر در معرض آسیب جنسی قرار دهد.
علل روانی مرتبط با کودک: کودکان غیر طبیعی، کودکان دشوار، کودکان طرد شده از جمله ویژگی های خاص روانی هستند که آنها را بیشتر در معرض آسیب جنسی قرار می دهند.