خودمراقبتی در زمان کرونا

خودمراقبتی به فعالیت های آگاهانه ای گفته میشود که برای حفظ سلامت روحی،عاطفی،روانی وجسمی انجام میدهیم تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشیم. اگر از شما این سوال پرسیده شود “آیا مراقب خودتان هستین؟” احتمالا به سرعت با جواب بله رو به رو شویم ولی اگر از شما بپرسن “برای مراقبت از خودتان چه […]