چند نکته برای تعامل صحیح با افراد دارای معلولیت در اجتماع

امید، انگیزه، عزت نفس و حتی موقعیت شغلی افرادی که دارای معلولیت هستند، همه‌ی این ها بستگی به رفتار های انسان های اطراف آنها دارد. افکار های منفی سرکار و حتی اجتماع یکی از بزرگ‌ ترین سد ها در برابر چنین افرادی است. معاون بهزیستی کشور اعلام کرده است: ((10 میلیون افراد معلول در کشور […]

چرا باید قبل از حرف زدن، خوب فکر کنیم؟

آیا شده صحبتی کرده باشید و سریع از گفته‌ی خود پشیمان شده باشید و با خود بگوید که ای کاش این حرف را نزده بودم؟ برای خیلی از ما ها این اتفاق افتاده است که به یک باره از زبانمان سخنی بیرون آمده باشد. شاید از روی احساسات خود حرفی بزنید که بعد پشیمان شوید. […]