اضطراب، پنیک و فوبیا

اضطراب چیست؟ اضطراب و فوبیا ( ترسهای مرضی) از هر ده نفر یک نفر را در برهه ای از زندگیشان تحت تاثیر قرار می دهد.اضطراب یک حس طبیعی آدمی از ترس است که همه ما وقتی با شرایط سخت و تهدید کننده ای روبه رو می شویم آنرا تجربه می کنیم . این مسئله می […]

روش های درمان اختلال اضطراب

برخی از موارد اضطراب بیماری نیستند و بدون نیاز به پزشک می تواند درمان شود و به آن اضطراب طبیعی گفته می شود که این نوع اضطراب به خوبی توسط بیمار کنترل و برطرف می شود (مثل اضطراب قبل از امتحان). از جمله مواردی که باعث کنترل اضطراب می شود؛ حمام گرفتن به مدت طولانی، […]

اضطراب و استرس

اضطراب در لغت به معنای لرزیدن، جنبیدن، تپیدن، یکدیگر را با چیزی زدن، پریشان حال شدن، به هم واکوفتن، آشفتگی، بی تابی، ناآرامی می باشد؛ این ها کلماتی هستند که برای توصیف حالات، احساسات و هیجانات به کار برده می شوند. برای مثال: اضطراب هنگام سخنرانی در برابر جمع، مشکلات مالی، هنگام امتحان، تاخیر در […]