روش های ایجاد انگیزه در کارمندان

  همه موافقند که داشتن تیمی با انگیزه و درگیر در محل کار بسیار بهتر است. تجارت بازده تر و سودآورتر خواهد بود. اما گفتن دقیقاً چگونگی بدست آوردن و انگیزه دادن به کارمندان بسیار آسان تر از کار است.افراد متفاوت هستند و آنچه که به یک شخص القا می کند ممکن است انگیزه دیگری ایجاد […]

روابط کاری

نگاهی به تاریخچه روابط کاری : نزدیک به پنج هزار سال پیش ، مفهموم این عنوان به صورت ابتدایی و اولیه با اشاره به طرح هایی اجرایی هدفمند، به منظور رفع مشکلات بین مدیریت و کارکنان مشاهده شده است. در زمان سلسه ی قاجار، با پیدایش صنعت تحولی در روابط کار ایجاد شد اما تصمیم […]