دومین دوره مشاوره و روانشناسی تئوری و تجربی در انگلستان

“In the name of Allah”
Excellent for all mental health enthusiasts:
FREE practical counselling training course to attend for all.
Every Saturday;
10am -11am Persian
11am-12 noon English
Practical counselling theory, practice, and you can apply for BACP Individual Accreditation with 450 hours.
It’s FREE to attend this course. However, if you wish to attain a certificate of attendance, you need to pay £1000 for every 150 hours of theory, practice, and clinical supervision. A total of 450 hours is needed for BACP Individual Accreditation.
PLEASE FORWARD TO ALL
Tel 07377619966
Dr Alireza Moafi
Info@experttherapy.co.uk
By joining these meetings you have agreed and given consent to the recording and its use in social media by the organisers.
To join the meeting on Google Meet, click this link:
https://meet.google.com/gbh-mdhg-skk

Or open Meet and enter this code: gbh-mdhg-skk

《بنام خداوند جان و خرد》
“برای دومین بار در انگلستان” دوره مشاوره وروانشناسی تئوری و تجربی برگزار می‌شود.
طول دوره: ۱۴ هفته؛
معرفی دوره: شنبه ها راس ساعت ۱۰ صبح به فارسی و ۱۱ صبح به انگلیسی الی ۱۲۰۰ظهر به وقت لندن می باشد.
ورود برای تمام علاقمندان رایگان می باشد.
مدرس دوره: دکتر علیرضا معافی
قابل استفاده جهت BACP
Individual Accreditation.

در صورت درخواست و صدور مدرک و تأیید نظارت بالینی و تایید تمام دوره؛ هزینه برای هر ۱۵۰ ساعت (یک سال) مبلغ ۱۰۰۰(هزار) پوند خواهد بود.
جمعا ۴۵۰ ساعت مورد نیاز است برای BACP).
جهت ورود به جلسه استفاده از حرف “اول” (initials) نام و نام خانوادگی استفاده بفرمایید.
با ورود به جلسه اجازه ضبط و به اشتراک گذاشتن جلسات در فضای مجازی به برگزارکنندگان اعطا شده است.

Tel: 07377619966