روانشناسی بالینی

روانشناسی بالینی در واقع شاخه ای از علم روانشناسی می باشه که در زمینه ی تشخیص و درمان اختلالات روانی تعریف می شود. حدود صدسال از عمر روانشناسی می گذرد اما رشدی که در چندسال اخیر در این زمینه دیده شده است، حیرت آور بوده است. این شاخه یا رشته نیز مانند دیگر علومات، با […]